«Россия слишком мало известна русским»

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

«Россия слишком мало известна русским»

1. Пирогов Н. И. Избр. пед. соч. М., 1953. С. 463.

2. Ушинский К. Д. Избр. пед. соч. М., 1945. С. 84.

3. Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч. М., 1963. Т. 3. С. 465.

4. Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. М., 1951. Т. 1. С. 32.